X

Inicia sesión

Debes ser socio

Cerrar

Pulsa fuera para salir.

Només queda un mes per presentar treballs als Premis de Periodisme d’Investigació convocats per API

El termini finalitza el 31 de maig i compta amb tres categories: General, Dades i Local

Després de l’èxit de la primera edició, ja es poden presentar treballs a la segona cita dels Premis de Periodisme d’Investigació, convocada per l’API (Associació de Periodistes d’Investigació), la primera del país especialitzada en reporterisme d’investigació, al capdavant de la qual està el mestre de periodistes, Antonio Rubio, recentment reelegit.

Es contemplen tres categories, la de treballs d’informació general, la de dades –amb què es vol reconèixer aquesta tendència periodística—i la de periodisme local, una branca que l’API atén especialment en considerar que “la influència dels poders polítics i econòmics pot suposar un obstacle per a exercir la professió”.

En general, els premis de l’Associació de Periodisme d’Investigació reconeixen històries que hagin tingut una influència significativa en la societat, mantenint el nivell ètic i de bones pràctiques que propugna l’API. https://investigacionapi.com/codigo-etico/

Els treballs s’han d’haver publicat durant 2021, han d’estar relacionats amb Espanya, i pot presentar-los qualsevol persona major d’edat, a títol personal o en representació d’un equip i, enguany com a novetat, en qualsevol de les llengües oficials de l’Estat. El candidat o candidata es podrà presentar tant amb un article o reportatge com amb una sèrie, en qualsevol format.

El termini d’inscripció finalitzarà el 31 de maig de 2022 i el tràmit podrà realitzar-se des del formulari de la pàgina web de l’associació https://investigacionapi.com/premios-api/. 

El jurat, que en la primera edició va estar presidit per la reportera mexicana i defensora dels drets humans Lydia Cacho, tindrà en compte factors com l’acreditació, documentació i verificació del procés, els fets nous descoberts i la seva transcendència, la qualitat narrativa i l’amplitud de fonts emprades, a més d’altres elements com les dificultats i riscos assumits pel periodista i l’honestedat i la independència del treball.

El premi consisteix en una estatueta dissenyada per l’escultor Utande per a l’API i es coneixerà a la tardor de 2022.

GUANYADORS DE LA PRIMERA EDICIÓ

En la primera edició, a la qual es van presentar mig centenar de treballs, en la categoria general el guanyador va ser ‘Back Up’, una sèrie de recerca sobre ciberdelictes, publicat pel LAB de Radiotelevisió Espanyola (RTVE). https://investigacionapi.com/portada/2021/10/06/el-trabajo-back-up-una-serie-de-investigacion-sobre-ciberdelitos-gana-el-premio-api-de-periodismo-de-investigacion-2021/

I va haver-hi un esment especial al reportatge en format podcast ‘El cadáver olivdado’, de Daniel Sousa per a la Cadena SER. Narrat per Javier del Pino i amb disseny sonor de Teo Rodríguez, compte la història de Celestino Hernández González, un dels 59 cossos que ningú va reclamar dels 897 que van acabar en una de les tres morgues madrilenyes durant els mesos de març i abril a causa de la pandèmia de la covid-19.

En la modalitat de Dades, el premi va ser ‘Los amos de la caza en Espanya’, de José F. Leal, Virginia Hernández i Hugo Garrido i publicat en el diari El Mundo. El reportatge va revelar, per primera, vegada la titularitat dels terrenys cinegètics a Espanya i va concloure que 500 famílies -grans fortunes, latifundistes i aristòcrates- es reparteixen un 4,1% del territori espanyol, equivalent a la superfície que ocupen Navarra, La Rioja i el País Basc junts.

El guardó en la categoria de Local va ser per a ‘Una placa en mi pueblo’, publicat en format podcast per Isabel Cadenas Cañón i l’equip De esto no se habla.

Una recerca sobre el cas judicial ‘Las 11 de Basauri’: deu dones i un home detinguts per avortar i practicar avortaments que, entre 1976 i 1985, van haver d’enfrontar-se a diversos judicis i van arribar fins al Tribunal Suprem. El cas va ser l’antecedent de la llei que va despenalitzar l’avortament a Espanya en 1985. 

En aquesta categoria de Local, el jurat va concedir un esment especial al treball de Maldita.és: Taxis, menjars, premsa, enquestes i assessoria jurídica: els comptes dels grups municipals de l’Ajuntament de Madrid entre 2015 i 2017 per l’ús de dades, la bona realització i metodologia de la peça i el gran equip que el signava: Sergio Sangiao, Ignacio Calle, José Molina, Adela Vived i Stéphane M. Grueso.

Queda solo un mes para presentar trabajos a los Premios de Periodismo de Investigación convocados por API

Hasta el 31 de mayo se podrán presentar candidaturas a la segunda edición de los Premios de Periodismo de Investigación de Asociación de Periodistas de Investigación de España (API) que reconocerán los mejores trabajos de 2021.

Se contemplan tres categorías, la de trabajos de información general, la de datos –con la que se quiere reconocer esta tendencia periodística—y la de periodismo local, a la que API atiende especialmente al considerar que es una rama en la que “la influencia de los poderes políticos y económicos puede suponer un obstáculo para ejercer la profesión”.

En general, los premios de la Asociación de Periodismo de Investigación reconocen historias que hayan tenido una influencia significativa en la sociedad, manteniendo el nivel ético y de buenas prácticas que propugna la API.

Los trabajos tienen que haberse publicado durante 2021, deben estar relacionados con España, y puede presentarlos cualquier persona mayor de edad, a título personal o en representación de un equipo y en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado. Podrá postularse tanto con un artículo o reportaje como con una serie, en cualquier formato.

La inscripción podrá realizarse desde el formulario de la página web de la asociación https://investigacionapi.com/premios-api/.  

El jurado tendrá en cuenta factores como la acreditación, documentación y verificación  del proceso, los hechos nuevos descubiertos y su trascendencia, la calidad narrativa y la amplitud de fuentes empleadas, además de otros elementos como las dificultades y riesgos asumidos por el periodista y la honestidad e independencia del trabajo.

El premio consiste en una estatuilla diseñada por el escultor Utande para API y se conocerá en otoño de 2022. El evento cuenta con la colaboración de la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna, Be One, AGAUtande y Libertad

Abierto el plazo para presentar trabajos a la segunda edición de los Premios de Periodismo de Investigación de API

El plazo finaliza el 31 de mayo y cuenta con tres categorías: General, Datos y Local

MADRID, 24 DE MARZO DE 2022

Tras el éxito de la primera edición, ya se  pueden presentar trabajos a la segunda cita de los Premios de Periodismo de Investigación, convocada por API (Asociación de Periodistas de Investigación), la primera del país especializada en reporterismo de investigación, a cuyo frente está el maestro de periodistas Antonio Rubio, recientemente reelegido.

Se contemplan tres categorías, la de trabajos de información general, la de datos –con la que se quiere reconocer esta tendencia periodística—y la de periodismo local, a la que API atiende especialmente al considerar que es una rama en la que “la influencia de los poderes políticos y económicos puede suponer un obstáculo para ejercer la profesión”.

En general, los premios de la Asociación de Periodismo de Investigación reconocen historias que hayan tenido una influencia significativa en la sociedad, manteniendo el nivel ético y de buenas prácticas que propugna la API.

Los trabajos tienen que haberse publicado durante 2021, deben estar relacionados con España, y puede presentarlos cualquier persona mayor de edad, a título personal o en representación de un equipo y en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado. Podrá postularse tanto con un artículo o reportaje como con una serie, en cualquier formato.

El plazo de inscripción finalizará el 31 de mayo de 2022 y el trámite podrá realizarse desde el formulario de la página web de la asociación https://investigacionapi.com/premios-api/.  

El jurado, que en la primera edición estuvo presidido por la reportera mexicana y defensora de los derechos humanos Lydia Cacho, tendrá en cuenta factores como la acreditación, documentación y verificación  del proceso, los hechos nuevos descubiertos y su trascendencia, la calidad narrativa y la amplitud de fuentes empleadas, además de otros elementos como las dificultades y riesgos asumidos por el periodista y la honestidad e independencia del trabajo.

El premio consiste en una estatuilla diseñada por el escultor Utande para API y se conocerá en otoño de 2022.

GANADORES DE LA PRIMERA EDICIÓN

En la primera edición, a la que se presentaron medio centenar de trabajos, en la categoría general el ganador fue ‘Back Up’una serie de investigación sobre ciberdelitos, publicado por el LAB de Radio Televisión Española (RTVE).

Y hubo una mención especial al reportaje en formato podcast ‘El cadáver olvidado’, de Daniel Sousa para la Cadena SER. Narrado por Javier del Pino y con diseño sonoro de Teo Rodríguez, cuenta la historia de Celestino Hernández González, uno de los 59 cuerpos que nadie reclamó de los 897 que acabaron en una de las tres morgues madrileñas durante los meses de marzo y abril debido a la pandemia de la covid-19.

En la modalidad de Datos, el premio fue ‘Los dueños de la caza en España’, de José F. Leal, Virginia Hernández y Hugo Garrido y publicado en el diario El Mundo. El reportaje reveló, por primera, vez la titularidad de  los terrenos cinegéticos en España y concluyó que 500 familias -grandes  fortunas, latifundistas y aristócratas- se reparten un 4,1% del territorio español, equivalente a la superficie que ocupan Navarra, La Rioja y el País Vasco juntos.

El galardón en la categoría de Local fue para ‘Una placa en mi pueblo’, publicado en formato podcast por Isabel Cadenas Cañón y el equipo De eso no se habla.

Una investigación acerca del caso judicial ‘Las 11 de Basauri’: diez mujeres y un hombre detenidos por abortar y practicar abortos que, entre 1976 y 1985, tuvieron que enfrentarse a varios juicios y llegaron hasta el Tribunal Supremo. El caso fue el antecedente de la ley que despenalizó el aborto en España en 1985. 

En esta categoría de Local, el jurado concedió una mención especial al trabajo de Maldita.es Taxis, comidas, prensa, encuestas y asesoría jurídica: las cuentas de los grupos municipales del Ayuntamiento de Madrid entre 2015 y 2017 por el uso de datos, la buena realización y metodología de la pieza y el gran equipo que lo firmaba: Sergio Sangiao, Ignacio Calle, José Molina, Adela Vived y Stéphane M. Grueso.

Pinpoint, herramienta de Google para analizar documentos mediante inteligencia artificial

La API en alianza con Google News Initiative realizó un taller para los socios

Las investigaciones periodísticas, a menudo, se basan en la revisión de grandes colecciones de documentos, imágenes, datos y audio. Estos análisis pueden tomar mucho tiempo, dinero y esfuerzo si no se utilizan mecanismos que automaticen o faciliten el trabajo.

Es por ello que, desde el año pasado, Google cuenta con  ‘Journalist Studio’, un conjunto de herramientas que utilizan tecnología de Inteligencia Artificial (IA) dirigidas a los periodistas para que hagan su trabajo de manera “más eficiente, creativa y segura”.

El pasado martes 23 de noviembre, la Asociación de Periodistas de Investigación (API) en alianza con Google News Initiative realizó un taller para los socios y estudiantes de periodismo invitados sobre una de las herramientas de Journalist Studio llamada Pinpoint.

La instructora del taller fue Paula Montañà Tor, Google News Lab Teaching Fellow. Este taller forma parte del grupo de actividades de la API para incentivar la formación de sus socios y promover el periodismo de investigación en España.

Presentación de Paula Montañà Tor a socios de la API

Para qué sirve Pinpoint

Pinpoint ayuda a los periodistas a analizar  archivos de texto, audio, imágenes y correos electrónicos. La herramienta permite  identificar de forma automática a las personas, organizaciones y ubicaciones mencionadas con más frecuencia en los documentos. 

También permite transcribir archivos de audio y extraer texto de archivos escritos a mano. 

Está disponible en siete idiomas: inglés, francés, español, alemán, italiano, polaco y portugués. Para hacer uso de la herramienta hay que registrarse y solicitar acceso. El proceso tarda en promedio 24 horas. Google busca en un principio que Pinpoint sea utilizado en la industria del periodismo o en investigaciones y estudios académicos.

Investigaciones ganadoras del premio Pulitzer han utilizado Pinpoint. Una de ellas fue realizada por el Boston Globe sobre un accidente en New Hampshire. Los reporteros descubrieron el terrible historial de conducción del conductor del camión involucrado y descubrieron que su licencia debería haber sido suspendida semanas antes, pero no lo fue, simplemente porque el Registro de Vehículos Motorizados de Massachusetts no abrió su correo y no actuó en respuesta a una advertencia de otro estado.

De igual manera,  Pinpoint ha sido utilizado en investigaciones en Latinoamérica como el opaco caso judicial sobre la corrupción de una gran constructora en México y las imprecisiones en temas de educación y salud dados por La Mañanera, la conferencia diaria que realiza el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. 

En el taller también se compartieron herramientas como todos los cursos de formación online de la Google News Initiative, los cursos sobre los fundamentos del aprendizaje automático y curso práctico sobre un caso real. Así como las guías básicas de IA publicadas por  Polis LSE y Oxford Internet Institute

El trabajo ‘Back Up, una serie de investigación sobre ciberdelitos’, gana el Premio API de Periodismo de Investigación 2021

El podcast ‘El cadáver olvidado’, de Daniel Sousa para la Cadena SER, recibe mención especial

El jurado de los I Premios de la Asociación de Periodistas de Investigación (API) ha decidido declarar ganador, en la categoría general, al trabajo ‘Back Up, una serie de investigación sobre ciberdelitos’ de Carol Espona y Josep Lluis Asensio publicado por el LAB de Radio Televisión Española (RTVE).

Por su parte,  el podcast ‘El cadáver olvidado’ publicado por la Cadena SER recibe una mención especial. Es un reportaje de Daniel Sousa, narrado por Javier del Pino y con diseño sonoro de Teo Rodríguez.

La reportera mexicana y defensora de Derechos Humanos Lydia Cacho;  el fotoperiodista Jesús Blasco de Avellaneda (Independiente); la periodista de datos Paula Guisado (RTVE); el profesor de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) Manuel Gertrudix y el presidente de la API, Antonio Rubio, han conformado el jurado calificador. La decisión fue tomada en una reunión de deliberación celebrada el pasado 15 de septiembre en Madrid.

Todos ellos destacan que  ‘Back Up, una serie de investigación sobre ciberdelitos’ es «un producto de primera y una gran producción. Además cuenta con buena narrativa y eficacia comunicativa».

Backup, ciberdelitos es una serie de investigación de siete capítulos para ser consumidos en Instagram TV, un formato audiovisual en vertical que pretende acercar a la ciudadanía pautas de prevención para saber cómo navegar de forma segura. Una investigación que recoge historias de protagonistas que han sido víctimas de los ciberdelitos que más afectan a los ciudadanos hoy en día, con relatos estremecedores como el de las víctimas del grooming.

El equipo del trabajo explica que su objetivo general fue el de «desarrollar una estrategia transversal a todos los canales de RTVE un contenido tan relevante como el de la seguridad en internet. Puro servicio público».

Por su parte, el jurado no quería dejar de destacar la investigación en formato podcast  ‘El cadáver olvidado’ , de Daniel Sousa y publicado en la Cadena SER, y otorgar una mención especial destacando el trabajo de documentación y la calidad narrativa . 

«Es un trabajo que desde el punto de vista sonoro está muy bien hecho y muestra que hay otros campos que se pueden explorar además del papel y la web», comentó el jurado calificador.

Gala de entrega

En esta investigación, Sousa cuenta la historia de Celestino Hernández González,  uno de los 59 cuerpos que nadie reclamó de los 897 que acabaron en una de las tres morgues madrileñas durante los meses de marzo y abril debido a la pandemia de la covid-19.

En esta primera edición de los premios, concebidos como el ‘Balón de Oro’ del periodismo, en el que los propios afiliados a la API deciden cuáles son los mejores trabajos, se han recibido más de 50 candidaturas. El galardón de los Premios API se divide en tres categorías: la general de Periodismo de Investigación, Periodismo de Datos y Periodismo Local. 

La API celebrará la gala de entrega de sus primeros premios este jueves, 7 de octubre. La ceremonia, presentada por la destacada periodista Silvia Intxaurrondo, será transmitida en vivo, a partir de las 19 horas, a través de Facebook y Youtube.

La gala cuenta con la colaboración de Google News Initiative, dentro de las distintas iniciativas de apoyo a los medios de comunicación que la empresa viene realizando en los últimos tiempos. Y el apoyo del Espacio Ecoo, Be One, AGA, Jamón y Corte Gourmet, Creando, Libros.com y Utande y Libertad

El sitio web de la Asociación Periodistas Investiación utiliza cookies. Si sigues navegando das tu consentimiento y aceptas las cookies y nuestra política de cookies, pulsa en el enlace para más información.

ACEPTAR
Aviso de cookies